Zaštita potrošača u Srbiji

P:

O:

Iz predpristipnih (IPA) fondova, Evropska unija finansira projekat “Jačanje zaštite potrošača u Srbiji”. Korisnik projekta je Odeljenje za zaštitu potrošača u okviru Ministarstva spoljnje i unutrašnje trgovine I telekomunikacija.
Cilj projekta je unapređenje zaštite prava i interesa potrošača u Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama EU.
U okviru porjekta, planirana je izrada Nacionalne strategije za zaštitu potrošača, pregled i ocena zakonodavstva u ovoj oblasti u Srbiji, kao i izrada podzakonskih akata u oblasti zaštite potrošača. Kada je reč o relevantnim institucijama za ovu oblast, u okviru projekta su organizovane obuke za vladine i nevladine institucije i organizacije, studijske posete državama članicama EU, podrška zaposlenima u ovim institucijama i izrada informacionog sistema za informisanje potrošača. Istovremeno, projekat podrazumeva podizanje svesti javnosti o potrošačkim pravima kroz istraživanja javnog mnjenja, promotivne događaje, seminare za poslovni sektor i pravnu zajednicu, medijske događaje i proizvodnju i distribuciju informativnog materijala.
Istovremeno, u okviru projekta, građani Srbije dobijaju neposrednu pomoć u zaštiti svojih potrošačkih prava kroz rad udruženja za zaštitu potrošača, koji imaju ulogu regionalnih savetovališta. Regionalna savetovališta pružaju potrošačima neposrednu pomoć u konkretnim slučajevima kroz pravne savete, vansudsko i sudsko rešavanje potrošačkih sporova I kroz postupke pred drugim državnim organima. Regionalna savetovališta su Organizacija potrošača Srbije iz Jagodine za region Šumadije I Zapadne Srbije, Centar za zaštitu potrošača I unapređenje kvaliteta života građana “FORUM” iz Niša za region Istočne I južne SRbije, zatim Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine iz Novog Sada za region Vojvodine, Centar potrošača Srbije I Centarza novu politiku za region Beograda.
Prema podacima Ministarstva, od 2010. godine, kada je projekat počeo, do karaja 2012. godine ova savetovališta primila su ukupno 17905 prijava potrošača. U 13.823 slučaja potrošačima je pružen pravni savet, u 3.924 slučaja savetovališta su posredovala između potrošača I prodavaca roba ili usluga, podnela 64 različita podneska. U jednom slučaju savetovališta su pomogla u vansudskom, a u tri slučaja u sudskom zastupanju.
Projekat je počeo u avgustu 2011. godine i trajaće do februara 2014. Njegova ukupna vrednost iznosi 2. 260.500 evra.