Troškovi administracije lokalne samouprave

Očekujemo da stvari oko nas funkcionišu, zar ne? Da se nastava odvija u školama, da su bolesni zbrinuti u bolnicama, da smo na ulicama i u našim domovima bezbedni… Zadatak države je da nam sve ovo obezbedi.

A da li smo se nekad zapitali kako i od čega se plaća rad naših profesora, sudija, policajaca, lekara… Kako bi ispunila svoje zadatke država prikuplja novac iz različitih izvora, od kojih su svakako najvažniji porezi koje plaćamo mi, građani.