stranice

O nama

Portal su pokrenuli Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, (CRTA), i ima za cilj da ohrabri građane, medije i sve zainteresovane da razumeju pitanja budžeta i da vode računa o tome kako vlasti upravljaju javnim sredstvima. Pored ključne poruke, da je građanska obaveza svih nas da vršimo pritisak na vlasti da budžetom upravljaju na javan i odgovoran način, portal voditeracuna.rs nam objašnjava važnost ispunjavanja poreskih obaveza kako bi država i niži nivoi vlasti ispunjavali svoje nadležnosti.
Zbog kompleksnosti pitanja budžeta i nedovoljne opšte informisanosti o problematici javnih finansija, većina građana je dugo smatrala da to kako se troši javni novac nije nešto nad čim oni mogu da imaju kontrolu. Činjenica da je među žalbama Povereniku za informacije od javnog značaja blizu 20% upita koji se odnose na raspolaganje budžetskim sredstvima, govori o tome da raste svest o građanskom nadgledanju javnih finansija. Portal voditeracuna.rs nastoji da podrži zainteresovane i da ih osnaži u pogledu poznavanja javnih finansija.
Ovaj portal je alat građanskog aktivizma i dokazuje da možemo da nadgledamo budžet: država ili grad su dužni da polažu račune građanima šta su uradili sa našim novcem. Na sajtu možete naći priručnike o tome kako se puni budžet i šta su javni rashodi, pa ćete između ostalog uvideti zašto je za sve nas važno da poslodavci uplaćuju poreze i doprinose, ili kako možete i u kom trenutku uticati na budžet vašeg grada. Ključan deo sajta su odeljci „Pitanja i odgovori“ i „Istražujemo za vas“ gde naši novinari-istraživači i eksperti odgovaraju na pitanja građana u vezi sa izvršenjem budžeta.
Osim što mogu da se informišu, razmenjuju mišljenja i edukuju se, građani, mediji i nevladine organizacije pozvani su da na ovom sajtu budu partneri koji će da objavljuju vesti i inicijative u vezi sa većom efikasnošću, transparentnošću i odgovornošću javnih finansija.
Portal voditeracuna.rs je deo projekta “Naš novac, naša briga” koji je finansirala Delegacija Evropske unije. Sadržaj ovog portala je isključivo odgovornost autora i ne predstavlja nužno mišljenja i stavove Evropske unije.


Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je dobrovoljno, nezavisno, nevladino i nedobitno udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja civilnog društva i neprofitnog sektora u Srbiji, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, informisanja, socijalne zaštite i borbe protiv korupcije.
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) je nevladina organizacija osnovana sa misijom da doprinese uspešnoj tranziciji Srbije u razvijeno demokratsko društvo kroz promociju aktivnog učešća građana u društvenim procesima i razvoj njihovih zagovaračkih kapaciteta.
Kontakt: office@voditeracuna.rs