Prati pare!

Pare u budžetu su pare svih nas. Svako od nas ima pravo da tačno zna šta se, kada i kako finansira našim parama. Zato smo pokrenuli portal Prati pare! na kojem pratimo koliko se novca izdvaja za koje projekte, da li se i kako oni realizuju i da li građani imaju koristi od njih.Portal Prati pare! je građanski poduhvat koji ima cilj da aktivnostima i sadržajem na portalu uspostavi efikasan mehanizam za kontrolu budžeta lokalnih samouprava i podstakne građane da aktivno učestvuju u tom procesu.

Cilj projekta je da postojeće prakse lokalnih vlasti i budžete učini transparentnijim i da omogući uslove za odgovornije upravljanje javnim sredstvima. Namera nam je da građanima približimo proces raspodele budžetskog novca i otvorimo prostor za aktivno učešće građana i medija u kontroli trošenja javnih sredstava, kao i donošenju odluka o budžetskim prioritetima.

Portal uređuje tim aktivista, novinara i stručnjaka iz oblasti upravljanja budžetima, kojima je cilj da građanima približe budžetski proces i ohrabre ih da preuzmu aktivniju ulogu u praćenju potrošnje javnih sredstava. U stvaranju sadržaja sajta učestvuju i čitaoci, slanjem svojih predloga i inicijativa za praćenje budžeta lokalnih samouprava.

Prati pare je projekt Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost(CRTA), nevladine organizacije osnovane s misijom da doprinese uspešnoj tranziciji Srbije u razvijeno demokratsko društvo kroz promociju aktivnog učešća građana u društvenim procesima i razvoj njihovih zagovaračkih kapaciteta.