CRINIS Zapadnog Balkana

ts-logo-izbor CRINIS Zapadnog Balkana Transparentnost – Srbija započela sprovođenje novog međunarodnog istraživačkog projekta „KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici“. Ovaj projekat sprovodimo kao predstavnik Transparency International u Republici Srbiji. Transparency International ovaj regionalni projekat sprovodi uz podršku Norveškog ministrastva spoljnih poslova.

Ovo međunarodno istraživanje do sada je sprovedeno u zemljama Centralne i Južne Amerike kao i regiona Azije i Pacifika dok se u Evropi prvi put sprovodi sada, obuhvatajući pet zemlja Balkana.

Podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresi http://www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis%20

Osnovno pitanje na koje ovo istraživanje traži odgovor jeste u kojoj meri su informacije o finansiranju političkih partija dostupne i to njenim članovima, državnim organima i javnosti. Istraživanje se zasniva na ispitivanju zakonskih rešenja ali i aktuelne prakse, a obuhvata finansiranje redovnog rada političkih partija kao i finansiranje kampanja za parlamentarne i predsedničke izbore. Metodologijom istraživanja obuhvaćene su oblasti kao što su preventivni mehanizmi, izveštavanje, državni nadzor itd. a za svaku od navedenih oblasti Transparency International je osmislila pitanja, koja se uzimaju u obzir pri proceni ispunjenosti standarda za uspešnu borbu protiv korupcije i javnosti u radu. Bitan deo istraživanja čine i intervjui sa predstavnicima relevantnih političkih partija, relevantnih državnih organa, medija, civilnog i biznis sektora.

Rezultati KRINIS istraživanja biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će dati i uporedni pregled situacije u zemljama Balkana obuhvaćenim ovim istraživanjem.