Algoritam antikorupcije

Centar za primenjene evropske studije – CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Centar za primenjene evropske studije – CPES je nezavisna istraživačka organizacija osnovana 2006. godine sa ciljem da se bavi istraživanjem razvoja i politika Evropske unije i njihovim konsekvencama na izgradnju institucionalne arhitekture i razvojnih politika Srbije u kontekstu njenog približavanja EU (evropeizacija).

MISIJA

Centar za primenjene evropske studije je nezavisni neprofitni istraživački institut posvećen istraživanju Evropske unije i razvojnih politika Srbije u kontekstu evropeizacije. Orijentacija Centra je pro-evropska, ali ne nekritička. U uverenju da je evropska budućnost Srbije najbolja razvojna opcija za Srbiju i njene građane, CPES neguje visok stepen nezavisnosti i okuplja mlađu generaciju istraživača koji se bave pitanjima evropeizacije i razvojnih politika Srbije zasnovanih na evropskim vrednostima i normama.