Odbrani novčanik

Fiskalna koalicija „Odbrani novčanik“ – alijansa koja okuplja organizacije sa sličnim ciljevima kao što su niži porezi, manja javna potrošnja i obuzdavanje rasta javnog duga. Osnovni zahtevi Fiskalne koalicije izneti su u Povelji poreskih obveznika koja se nalazi na našem sajtu www.odbraninovcanik.rs

Fiskalna koalicija je nova vrsta pokreta u Srbiji koja se zalaže ne samo za transparentnost i odgovornost već i za manje uplitanje države u život građana. Odbrani novčanik je univerzalna poruka svakome ko želi da se na novi način angažuje kako bi zaštitio sebe od štetnih državnih politika. Otvoreni smo za sve predloge i želimo da što više razgovaramo sa vama, građanima, odnosno poreskim obveznicima koji izdržavate ovaj sistem i obezbeđujete platu političarima koji se neodgovorno ponašaj