Skockajte budžet

Ovo je prvi web portal koji se od 2010. godine bavi monitoringom javnih finasija u Srbiji. Nastao je kako rezultat pionirskog projekta „Oko javnih finasija“ koji su zajednički sprovodili BIRN Srbija i Prokoncept.

Rezultati ovog projekta su ustanovljavanje godišnjeg Nacionalnog budžetskog foruma kao referentne javne debate u procesu donošenja budžeta Republike Srbije, produkcija Analize svrsishodnosti u oblastima zdravstva i obrazovanja i Analize medijskog izveštavanja o procesu donošenja budžeta Republike Srbije, čiji se rezultati objavljuju svake godine.

Portal je prevazišao potrebe projekta i sada funkcioniše kao svojevrsni hab za vesti i istraživanja koja su u veži sa praćenjem potrošnje javnih fondova.

Na njemu je objavljeno na stotine analiza, komentara i istraživačkih tekstova bilo u sopstvenoj produkciji bilo da su preneti najznačajniji objavljeni tekstovi iz ove oblasti.

On je takođe mesto na kome je moguće pratiti šta je do sada urađeno u oblasti uključivanja građana u budžetski proces na loklanom nivou kroz programe Participativnog budžetiranja i izrade Građanskih vodiča kroz budžet.

Tekstovi objavljeni u produkciji skockajtebudžet.rs bili su nominovani za prestižne nagrade u oblasti istraživačkog novinarstva, a neki su i osvojili nagrade.

Poseban rezultat ovog projekta jeste novi domen javno.skockajtebudzet.rs koji predstavlja jedinstvenu otvorenu i pretraživu bazu podataka o različitim segmentima javne potrošnje.

Resurs centar Javno je za kratko vreme privukao veliki broj posetilaca i generisao brojne medijske priloge.
br/>