Fiskalni monitor

Fiskalni monitor je servis koji prati prihode i rashode svih opština u Srbiji. Želja nam je da građanima omogućimo jednostavan, tačan i besplatan prikaz tokova novca u njihovim gradovima. Cilj nam je da podstaknemo građane da uzmu aktivno učesće u oblastima koji se tiču trošenja njihovog novca. Hoćemo da podstaknemo aktivnu diskusiju o kvantitetu i kvalitetu utrošenog novca.

Fiskalni monitor je Internet portal osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti monitoringa javnih finansija putem:
 • Naučno-istraživačke delatnosti,
 • Podizanja nivoa opšte informisanosti građana o javnim finansijama,
 • Uključivanja građana u proces vaninstitucionalne kontrole javnih finansija,
 • Podizanja stepena odgovornosti u društvu u oblasti trošenja novca poreskih obveznika,
 • Pojednostavljivanja procedura u procesu dobijanja informacija o javnim finasijama,
 • Podizanja opšteg nivoa transparentnosti u procesu planiranja, rasprave i usvajanja budžeta svih nivoa vlasti,
 • Podsticanja procesa fiskalne decentralizacije,
 • Analiza trošenja javnih sredstava po strukturi potrošnje,
 • Podsticanja dijaloga i aktivnog učešća građana u procesu donošenja odluka iz oblasti javnih finansija,
 • Promocije modela javno privatnog partnerstva,
 • Saradnje civilnog sektora i državne administracije u oblasti javnih finansija,
 • Monitoringa javnih nabavki,
 • Stručne podrške u oblasti javnih finansija,
 • Promocije elementa fiskalne odgovornosti.