Udruženje građana SRETENJE Požega

Vizija

Srbija u kojoj svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan život.

Misija

Poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca kroz aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, pravne regulative i stvaranja preduslova za međusektorsku saradnju.

Projekti:
  • Programsko finansiranje u opštini Požega
  • Imam pravo i hoću da znam
  • Pokreni se i promeni okolnosti u kojima živiš
  • Participacija građana
  • Resurs centar Sretenje Požega
  • Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama
  • Javni radovi
  • Monitoring Zakona o slobodnom pristupu informacijama
  • Program javnih radova iz oblast zaštite životne sredine