Centar za razvoj neprofitnog sektora – CRNPS

Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je dobrovoljno, nezavisno, nevladino i nedobitno udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja civilnog društva i neprofitnog sektora u Srbiji, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, informisanja, socijalne zaštite i borbe protiv korupcije.

Ciljevi Centra su: istraživanje i obezbeđivanje uslova za razvoj i unapređivanje položaja i kapaciteta neprofitnih, dobrovoljnih, nevladinih organizacija putem prikupljanja i distribucije informacija, edukacije i drugih vidova stručne pomoći, promovisanja značaja i rada organizacija civilnog društva, kao i javnim zalaganjem za obezbeđivanje dobrih zakonskih i drugih uslova za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora u našoj zemlji.

PROGRAMI

1) informaciono-dokumentacioni program – formiranje i održavanje baze podataka o nevladinim neprofitnim organizacijama u Srbiji i njeno publikovanje, davanje kontakt informacija i drugih informacija tim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima;

2) program treninga i edukacije – organizovanje stručnih i obrazovnih skupova, okruglih stolova, seminara, tribina i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti; publikovanje brošura i uputstava korisnih za unapređivanje rada nevladinih organizacija;

3) program zastupanja i direktne pomoći u radu nevladinih neprofitnih organizacija – zastupanje, u saradnji sa drugim organizacijama, interesa trećeg sektora, podsticanje i promovisanje rada i značaja nevladinih organizacija, davanje saveta, informacija i druge neposredne pomoći u radu organizacijama koji takvu pomoć traže; pružanje pravnih saveta građanima i organizacijama u vezi sa osnivanjem, registracijom i delovanjem tih organizacija; praćenje zakonodavne delatnosti u oblastima koje su od uticaja na rad nevladinih organizacija; praćenje primene propisa od strane nadležnih državnih organa, podsticanje i organizovanje istraživačkog rada o nevladinom neprofitnom sektoru u našoj zemlji

4) program za odnose sa javnošću – zastupanje interesa nevladinih organizacija u javnosti i razvijanje aktivnog odnosa nevladinih organizacija prema medijima i javnom delovanju, prikupljanje i distribucija informacija, objavljivanje informacija o aktivnostima nevladinih organizacija na Internetu; pomoć medijima u praćenju rada nevladinih organizacija,

5) program građanskog nadzora javnih finansija – podsticanje učešća građana u nadzoru i sprovođenju javnih politika, ostvarivanju javnog interesa i nadzoru javnih finansija,

6) drugi programi i aktivnosti od značaja za unapređivanje položaja i rada nevladinih neprofitnih organizacija u našoj zemlji i za povezivanje i saradnju sa sličnim organizacijama u inostranstvu i sa međunarodnim organizacijama.