Biro za društvena istaživanja BIRODI

Biro za društvena istaživanja

BIRODI

Biro za društvena istraživanja nevladina je, neprofitna „think thank“ organizacija osnovana 2005. godine sa ciljem da stvori okruženje održivog demokratskog, socijalno – ekonomskog, pravičnog razvoja društva. Stručnjaci u oblasti društvenih i političkih nauka okupljeni u Birou za društvena istraživanja objektivnim i preciznim evidentiranjem društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih procesa i fenomena podstiču razvoj istraživačke prakse u Srbiji. BIRODI istraživački centar rezultate svojih istraživanja stavlja u funkciju mobilizacije i artikulacije interesa pojedinaca i grupa. Sve aktivnosti BIRODI tima usmerene su u pravcu uspostavljanja i unapređenja demokratskih vrednosti i institucija.

Moto BIRODI je: “istraživanja u funkciji promena”.

Biro za društvena istraživanja se prevashodno bavi:
izradom i realizacijom održivih rešenja na polju borbe protiv korupcije kroz razvoj strateških i akcionih dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou;
razvojem metodologije za monitoring i evaluaciju strateških i akcionih planova iz oblasti borbe protiv korupcije;
razvojem programa podrške razvoju organizacija civilnog društva na lokalnom niovu pružanjem podrške uzbunjivačima (osobama koje prijavljuju korupciju i/ili su žrtve korupcije);
promovisanjem značaja istraživanja u kreiranju i evaluaciji društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja;
stvaranjem sistema za praćenje i ocenu procesa društvenog razvoja;
izradom i unapređivanjem istraživačkih metoda i tehnika;
diseminacijom istraživačkih rezultata svim relevantnim društvenim grupama, institucijama, državnim organima i međunarodnim organizacijama;
analiziranjem, utvrđivanjem i predlaganjem rešenja u oblasti javnih politika; implementacijom inovacija i njihovim monitoringom;
transferom znanja i praksi iz inostranstva u Srbiju. Konstantno ulaganje napora i znanja u najvećoj meri usresređeno je na smanjenje i ograničenje negativnih efektata korupcije. Iskorenjavanju ove pojave BIRODI doprinosi podsticanjem reformi i davanjem predloga i preporuka u kreiranju politika i izgradnji povoljnog zakonskog i strateškog okvira, sa težištem na lokalnom nivou. Ovde se posebno ističe istraživački program “Društvo protiv korupcije” i promocija konceptа “uzbunjivаčа”, gde se grаđаni vide kаo subjekаti, а ne predmet borbe protiv korupcije. Nаjvаžnijа dostignućа u ovom polju jesu:

stvаrаnje аntikorupcijskog kodeksа zа profesionаlnа udruženjа;
uspostаvljаnje modelа zа prаćenje korupcije i borbe protiv korupcije;
uspostаvljаnje održivog modelа lokаlnih аntikorupcijskih plаnovа i njihovа implementаcijа u 13 grаdovа i opštinа u Srbiji;
rаzvijenа metodologijа monitoringа medijа nа temu korupcije i borbe protiv korupcije; reаlizаcijа više od 60 istrаživаnjа zа nekomercijаlne klijenаte;
rаd nа unаpređenju profesionаlnih udruženje nа temu korupcije i borbe protiv korupcije. U cilju podsticanja građanskog aktivizma BIRODI je pokrenuo i portal “Tvoj stаv” (www.tvojstav.rs) za promociju аktivnog učešćа u pojedinаčnom istrаživаnju i stvаrаnju slobodnog online istrаživаnjа od strаne zаinteresovаnih strаnа, kаo i аnаlitički portаl “Čistа politikа” (www.cistapolitika.rs ) koji pruža informacije o javnim nabavkama, donacijama i sponzorstvima i omogućava uključivanje građana, organizacija civilnog društva, medija i stručne javnosti u borbu protiv korupcije.
U okviru razvoja programa monitoringa medija, BIRODI je izradio portal Media monitor (www.mediamonitor.rs) gde je pokrenuta društvena debata na teme koje su obuhvaćene monitoringom (komentari i kolumne različitih aktera civilnog društva). BIRODI je tokom 2012.godine sprovodio monitoring medija tokom predizborne kampanje i u periodu mart – maj 2012.godine objavio 5 periodičnih izveštaja.

U svom radu BIRODI nailazi na podršku brojnih domaćih i međunarodnih institcija i organizacija: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnik građana, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalne politike, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Regionalna privredna komora Valjevo, National Endowment For Democracy (NED), Misija OEBS u Srbiji, Centar za unapređenje životne sredine, Ulof Palme Center, Zrenjaninski edukativni centar (ZEC), Udruženje građana “Sretenje”, Centar za ljudska prava Niš, Evropska komisija – delegacija u Srbiji, Savet Evrope, UNDP Srbija, USAID, Institute for Sustainable Communities (ISC), Fondacija za otvoreno društvo, Heinrich Boell Stiftung, GESIS (Infrastruktureinrichtung Für Die Sozialwissenschaft), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE), SORA, Evropski pokret u Srbiji LV Novi Pazar, Forum mladih sa invaliditetom, Centar za razvoj inkluzivnog društva, Lokalna agenda 21 – Kostolac, Novosadska novinarska škola, Ekolobi, Proconcept, Mreža istraživača socijalnih prilika, Centar za istraživanje migracija, Centar za političke studije Zagreb, Centar za političko delovanje Skoplje…