Libertarijanski klub-LIBEK

Libek (libek.org.rs) je obrazovni centar i organizacija koja se javno zalaže za tržišne reforme i vladavinu prava od 2008. godine. Libek je od samog osnivanja počeo da održava različite obrazovne programe za srednjoškolce, studente i angažovane građane.

Od prošle godine počeli smo da se bavimo i konkretnim predlozima političkih i ekonomskih promena u Srbiji. Kao centralna organizacija Fiskalne koalicije, aktivno smo učestvovali u pripremi i sprovođenju prvog Marša poreskih obveznika u Srbiji.

Libek podstiče studente da u sklopu međunarodne mreže „Students for Liberty“ organizuju jedinice na svojim fakultetima. Do sada smo pomogli studentima da osnuju četiri studentske organizacije „Studenti za slobodu“ na Filozofskom, Pravnom, Ekonomskom i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Od ove 2013. godine planiramo da u okviru Libeka pokrenemo istraživačko odeljenje koje će se osim ekonomskog istraživanja baviti i predlaganjem konkretnih ekonomskih mera.

Posebno smo ponosni na naše alumniste, mlade ljude koji po završetku nekog našeg programa dalje nastavljaju da šire ideje tržišne privrede i vladavine prava. Mnogi od njih pokreću svoje inicijative ili na neki drugi način ostaju u tesnoj vezi sa nama.