Građani za prosperitet

Građani za prosperitet (gradjanizaprosperitet.rs)- mreža lokalnih jedinica koja se zalaže za niže poreze, manju regulaciju i vladavinu prava. Do sada su obrazovane tri lokalne jedinice u Kragujevcu, Nišu i Staroj Pazovi.