Građanski budžeti

Građanski budžeti na jasan i razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koristi novac iz budžeta i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu donošenja budžeta i da prate kako se budžet troši.

Građanski budžeti