Koliko koštaju putovanja pančevačkih opštinara?

P:

Koliko nas, građane Pančeva koštaju službena putovanja naših opštinara?

O:

Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2013. godinu, za ovu namenu izdvojeno je ukupno 10.806.912 RSD što je nešto manje od 0,22% ukupnog budžeta Pančeva. Rebalansom budžeta koji je usledio u maju 2013, izdvojena suma neznatno je smanjena i predviđa 10,711,747 RSD. Ukupan iznos deli se na tri direktna budžetska korisnika:
  1. Skupštinu grada: 303.344 RSD
  2. Gradonačelnika i gradsko veće: 1.200.381 RSD
  3. Gradsku uprava (gradske službe): 9.208.022 RSD

U skladu sa važeći propisima

budžetska stavka “troškovi putovanja” obuhvata: troškove službenih putovanja u zemlji, troškove službenih putovanja u inostranstvo, troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove putovanja učenika i ostale troškove transporta.
Zamislimo, na primer, da su gradske uprave Pančeva i Mihalovica u Slovačkoj, sa kojim je Pančevo pobratimljeno, dogovorile studijsko putovanje tokom kojeg će zaposleni u gradskoj upravi Pančeva iz prve ruke videti kako je Mihalovice organizovalo rad šalterskih službi u svom gradu. Grad Pančevo bi morao zaposlenima da plati prevoz avionom ili autobusku kartu, smeštaj u hotelu, ali i dnevnice za sve vreme njihovog boravka u Slovačkoj. Ovakvi i slični troškovi bili bi isplaćeni upravo iz sredstava predviđenih pod budžetskom stavkom – troškovi putovanja. Ipak i pored svog sugestivnog naziva, ova budžetska stavka ne obuhvata neke srodne troškove poput: kupovine markica za prevoz zaposlenih do posla, nabavke goriva ili nabavke samih vozila za potrebe Grada kao i održavanje istih i dr. Ovi troškovi u skladu sa kontnim planom obuhvaćeni su i predviđeni drugim budžetskim stavkama. Kada se na kraju budžetske godine podvuče crta, novac koji je potrošen iz budžetske stavke “troškovi putovanja” neće nužno odgovarati planiranoj sumi iz Odluke o budžetu. U zavisnosti od dinamike punjenja budžeta i stvarnih potreba na “terenu”, konačna suma može biti manja ili veća od planirane. Precizan uvid u izvršenje budžeta grada Pančeva za 2013. godinu imaćemo po isteku budžetske/kalendarske 2013.