Šta su IPA fondovi i kako se taj novac troši?

P:

Političari stalno govore o IPA fondovima iz EU. Šta su IPA fondovi i kako se taj novac troši?

O:

Sredstvima iz IPA pretpristupnih fondova Evropska unija finansira konkretne projekte, kako bi pomogla Srbiji da u procesu pridruživanja EU izgradi svoje kapacitete neophodne za puno članstvo. Finansirani projekti usmereni su na niz različitih oblasti – od reforme funkcionisanja državne administracije, podrške u borbe protivi korupcije, pa sve do velikih infrastrukturnih projekata širom Srbije, poput obnove Žeželjevog mosta u Novom Sadu. U poslednje tri godine, Srbija je iz IPA fondova dobila približno 525.000.000 EUR (Zakon o budžetu 2011,2012 i 2013).
Prema Zakonu o budžetu za 2013, tokom ove godine Vlada očekuje 169.180.000,00 EUR iz IPA fondova. Ovim sredstvima se poptuno ili delimično finansiraju projekti poput: sistemskog razvoja osnovnog obrazovanja odraslih (druga šansa), zaštita potrošača u RS, podrška prelasku na digitalno emitovanje u RS, socijalni razvoj, stipendije u oblasti evropskih integracija, razvoj sistema za analizu stanja šina itd.
Pojedini projekti iz IPA fondova podrazumevaju obavezno učešće Vlade Srbije u njihovom finansiranju i tokom 2013. godine za ovu namenu predivđeno je u budžetu Republike Srbije ukupno 30.180.092 EUR, što vrednost projekata podiže na 199.360.092 EUR. IPA pretpristupni fondovi čine deo strategije za proširenje EU i predstavljaju razvojnu pretpristupnu pomoć Evropske unije Srbiji. Srbija kao zemlja koja je u statusu potencijalnog kandidata za sada ima mogućnost da koristi samo I i II kompomentu IPA fondova, odnosno: pomoć tranziciji i izgradnja institucija i prekoogranična saradnja. Komponente III, IV i V (regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj) postaju dostupne zemljama koje su kandidati za članstvo u EU.

Iz Zakona o budžetu prenosimo detaljan pregled projekata koji se u 2013. godini finansiraju iz IPA projekata: IPA 2013