Koliko novca dobijaju političke stranke iz budžeta?

P:

Koliko novca dobijaju političke stranke iz budžeta?

O:

Finansiranje političkih stranaka iz državnog budžeta je utvrđeno Zakonom o finansiranju političkih stranka i predviđa da se za redovno finansiranje parlamentarnih stranaka iz budžeta Republike odvaja 0,15% sredstava, (umanjenog za transfere drugim nivoima vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja). To je, dakle, novac koji je namenjen redovnom funkcionisanju stranaka koje su kroz reprezentaciju u parlamentu potvrdile da imaju podršku relevantnog dela javnosti. Ova suma nije namenjena izbornim troškovima niti platama poslanika, putnim troškovima i slično, nego se njime obezbeđuje redovan rad samih stranaka.
Trideset odsto tog novca se raspoređuje u jednakim iznosima političkim strankama koje imaju poslanike, a ostalih sedamdeset odsto – srazmerno broju poslaničkih mesta, što znači da partije koje imaju najviše predstavnika u parlamentu dobijaju i najviše novca iz budžeta za svoje funkcionisanje.
Iz lokalnih budžeta (umanjenog za transfere od drugih nivoa vlasti i drugim nivoima vlasti), političkim partijama pripada 0,1% budžeta. Taj iznos raspoređuje se strankama po istom principu kao i na republičkom nivou.
Na republičkom nivou, Ministarstvo finansija je tokom 2011. godine isplatilo 542,400,999.95 RSD političkim strankama koje su te godine imale svoje predstavnike u republičom parlamentu. U to vreme, pojedinačno najjača stranka u parlamentu bila je Srpska radikalna stranka, te joj je pripala i najveća suma – 127,124,600.65 dinara, što je bilo 23.44% sredstava isplaćenih političkim strankama te godine. Druga po broju poslanika i, shodno tome, isplaćenoj sumi, bila je Demokratska stranka sa 105,847,326.45 dinara, odnosno 19,51% sredstava.

Evo kako je političkim strankama u skladu sa njihovom zastupljenošću u Skupštini, isplaćen novac iz državnog budžeta 2011. godine:

Srpska radikalna stranka 127,124,600.65

Demokratska stranka 105,847,326.45

G 17 Plus 42,357,440.77

Demokratska stranka Srbije 40,495,698.55

Socijalistička partija Srbije 26,817,450.85

Liberalno demokratska partija 26,412,042.02

Nova Srbija 22,258,035.25

Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 16,178,814.02

Liga socijaldemokrata Vojvodine 16,178,814.02

Sandžačka demokratska partija 14,659,009.15

Srpski pokret obnove 14,659,009.15

Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 14.659.008,52

Jedinstvena Srbija 13,139,203.15

Zajedno za Šumadiju 10,259,792.19

PVD Preševo 10,099,593.75

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini 10,099,593.67

Socijaldemokratska unija (SDU) 10,099,593.67

Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka 10,099,593.67

Stranka demokratske akcije Sandžak 10,099,593.66

Demohrišćanska stranka Srbije 856,786.79

Tim portala Voditeracuna.rs je od Uprave za Trezor tražio podatke o finansiranju političkih stranaka u 2012. godini. Što se tiče informacija o finansiranju političkih partija iz budžeta za 2013. godinu, one će moći da budu objavljene tek po završetku budžetske godine 31. decembra. (Foto: Bic)