Koliko je Srbija do sada prihodovala povećanjem PDV-a sa 18 na 20 odsto?

P:

Stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) povećana je sa 18 na 20 odsto od 1. oktobra 2012. godine. Koliko je u prvih osam meseci Srbija prihodovala ovim povećanjem?

O:

Tačan odgovor na ovakva pitanja zahteva obiman i ozbiljan istraživački rad čiji bi rezultati sigurno izazvali široku polemiku. Nominalan iznos dobijen oduzimanjem dva uporediva iznosa PDV-a naplaćenog u periodu kada je primenjivana stopa od 20% (poslednji kvartal 2012. god, kada su iznosili 103,3 milijarde dinara) od iznosa u periodu kada je primenjivana stopa od 18% (poslednji kvartal 2011. god. kada su iznosili 95,7 milijardi dinara) nije samo efekat promene stope PDV-a.
U obzir treba uzeti i mnogo drugih faktora kao što su promene cena, privredni rast,pa sve do mera preduzetih na smanjenju utaja i povećanju naplata poreza itd.