Budžeti lokalnih samouprava će se opet donositi na brzinu

P:

Već nekoliko godina se ne poštuje budžetski kalendar propisan Zakonom o budžetskom sistemu. Istraživali smo kako to utiče na donošenja budžeta lokalnih samouprava

O:

Lokalne samouprave će i ove godine morati na brzinu da donose budžete za 2014. godinu. Iako je Ministarstvo finansija bilo u obavezi da do 5. jula dostavi upustva za pripremu budžeta lokalnih vlasti, to još nije učinjeno.
Naime, u okviru Zakona o Budžetskom sistemu postoji budžetski kalendar kojim su precizno definisani rokovi za sprovođenje aktivnosti na pripremi i usvajanju budžeta. Čelnici opština u Srbiji kažu da se ne radi samo o kršenju zakona već je najveći problem u tome što se skraćuje period u kome se budžet planira i usvaja, ali se takođe smanjuje i mogućnosti za učešće građana u donošenju novog budžeta.
Vlada Vučković, član Fiskalnog saveta kaže za sajt Vodite računa da ovo nije prvi put da se kasni sa dostavljanjem upustva lokalnim samoupravama.
“To kašnjenje sa ispunjavanjem budžetskog kalendara se dešava kada imamo neke vanredne okolnosti, kao što su izbori ili, kako što je bio slučaj ove godine, rekonsturkciju vlade. Kasni se i sa izradom fiskalne strategije, čiji rokovi su takođe određena kalendarom”, kaže Vučković.
Fiskalnu strategiju je Vlada trebalo da usvoji do 15. juna a Skupština do 30. juna. Ovaj dokument je bitan jer se njime određuju ciljevi i smernice u sprovođenju ekonomske i fiskalne politike u sledećoj godini, ali njome se takođe daju projekcije za tri naredne godine.
Kako objašnjava Vučković, postoje dve vrste problema kada dođe do kašnjenja sa izdavanjem upustva za pripremu lokalnih budžeta.
“Prvi je svakako formalni, jer se ne sprovodi zakon, a drugi je taj što se gubi vreme. Umesto da se budžeti pripremaju bez žurbe i da se detaljno isplaniraju, oni će opet da se donose na brzinu. Nadam se da sledeće godine neće biti vanrednih okolnosti kao što je bila rekonstrukcija vlade i da neće doći do kašnjenja“, navodi Vučković. Iako je zakon predvideo rokove u njemu nisu predviđene sankcije za one koji ih se ne pridržavaju. Ali to ne znači da neko ne trpi posledice. Kako za Vodite računa kaže Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), njemu su revizori pisali primedbe zbog toga što nije ispoštovao rokove iz budžetskog kalendara.
“Nezgodno je to što kada ne dobijemo upustva iz Ministarstva finansija, ne možemo da ispunimo svoje obaveze iz budžetskog kalendara. Tako imamo zakonski rok do koga mi treba da obavestimo svoje budžetske korisnike o upustvima. A onda se desi da nam revizor zbog toga piše primedbu što to nismo uradili na vreme. A to nismo mogli upravo zato što ni mi nismo dobili upustva od Vlade“, navodi Paunović.
On kaže da se sve lokalne samouprave snalaze tako što vrše procene prihodne i rashodne strane tako da što spremnije dočekaju upustvo. “Ali, veći je problem što se u ovoj zemlji ne zna kakva će biti fiskalna politika jer su nam ove godine u maju oduzeli 10 odsto naših prihoda. Stvarno je teško u takvim uslovima planirati bilo šta“, kaže Paunović.
I u Novom Sadu su na mukama za budžet sledeće godine. Dejan Mandić, član Gradskog veća za budžet i finansija Novog Sada kaže za sajt Vodite računa da još uvek nemaju najavu kada će dobiti upustva.
“Bilo bi dobro da dobijemo što ranije. Prošle godine smo dobili u drugoj polovini oktobra i uspeli smo da izglasamo u decembru budžet. Inače mi smo krenuli sa procenama prihodne strane kao i sa procenama rashoda za sledeću godinu. Onda ćemo na osnovu dobijenih upustava videti koliki su limiti i korigovati naše planove“, objašnjava Mandić.