U javnom sektoru, ne računajući javna preduzeća, zaposlena trećina svih zaposlenih u Srbiji

P:

Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru, pita Mladen iz Kragujevca.

O:

Prema podacima do kojih je došao portal Vodite računa više od polovine žitelja Srbije živi na državnom budžetu. U ovu kategoriju spadaju zaposleni u državnoj upravi, vojsci, policiji, školstvu, zdravstvu, pravosuđu, u republičkim ili lokalnim javnim preduzećima, korisnici neke vrste socijalnih davanja ili penzija.
Država najdirektnije finansira oko 3,7 miliona ljudi, što je nešto više od polovine ne samo od punoletnog, već i ukupnog stanovništva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u obrazovanju je zaposleno oko 120.000 ljudi (ako se izuzmu oni iz privatnih škola i vrtića), a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 140.000. U državnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju još 120.000. Konkretnije, u vojsci i policiji radi oko 85.000 ljudi, u Vladi, ministarstvima, upravama, direkcijama i agencijama oko 28.000, u lokalnoj samoupravi oko 23.000. Nacionalna služba za zapošljavanje, sve sa podružnicama, zapošljava više od 2.000 ljudi, a PIO fond više od 3.500.
U javnom sektoru, ne računajući javna preduzeća, zaposleno je oko 550.000 ljudi, što predstavlja trećinu svih zaposlenih. Broj zaposlenih u raznim vladinim organima i institucijama je 4.920, a broj mesta gde se obavlja neki društveni posao koji se finansira iz državnog budžeta je 11.200. Za poslednjih godinu dana broj zaposlenih u državnoj upravi je smanjen za 107 i sada iznosi 24497.

Na ovo treba dodati i 1,7 miliona penzionera, za čija mesečna primanja se godišnje dotira 253 milijarde dinara. I još oko 830.000 ljudi koji koriste bar neki vid socijalne zaštite, od čega 180.000 živi isključivo od socijalne pomoći. Za njih se godišnje izdvaja oko 70 milijardi. Broj onih koji žive na račun državnog budžeta povećavaju zaposleni u svim javnim preduzećima – od republike do lokala. Ne postoji precizan podatak koliko ih je, a prema nekim procenama ima ih oko 680.000.

U junu ove godine tadašnji ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić je predložio uvođenje registra zaposlenih u javnim službama kao bitan segment strukturnih reformi javnog sektora. Vladi je na usvajanje upućena uredba o izradi jedinstvenog registra zaposlenih u javnom sektoru koji bi trebao da bude uspostavljen do kraja septembra.

Ovom uredbom se, u stvari, reguliše ono što je zakonima već propisano. U decembru 2009. godine Narodna skupština Republike Srbije, donela je Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji. Zakonom je, između ostalog, propisano da broj zaposlenih ne neodređeno vreme u republičkoj administraciji ne može biti veći od 28.400. Prema tom zakonu za svaki organ državne uprave, javnu agenciju i organizaciju za obavezno socijalno osiguranje maksimalan broj zaposlenih određuje Vlada.