Koliko nas koštaju zatvori?

P:

Koliko se novca iz budžeta izdvaja za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija?

O:

Zatvorski sistem Srbije košta državu 60 miliona evra godišnje, a pojedinačni zatvorenik 1.600 dinara dnevno, izuzev ukoliko su u pitanju maloletna lica, kada troškovi rastu zbog broja stručnjaka uključenih u rad sa njima. Upravi za izvršenje krivičnih sankcija je, da budemo precizni, Zakonom o budžetu za 2013. godinu iz državne kase namenjeno 7,671,902,000 RSD. Ova Uprava ima još dva izvora finansiranja, pobrojana u Zakonu o budžetu: još 571.716.000 RSD se vodi kao sopstveni prihodi budžetskih korisnika i 2.211.000 dobija kroz donacije međunarodnih organizacija, što ukupno čini 8.245.829.000 RSD.
Iz državnog budžeta 60 miliona evra godišnje se troši na održavanje zgrada, ishranu i higijenu osuđenika, plate zaposlenih, grejanje, i sve drugo što je neophodno za funkcionisanje sistema u kome živi 10.600 lica lišenih slobode i radi 4.300 zaposlenih, među kojima su među najbrojnijima stražari.
U svom sastavu Uprava ima zavode, i to: 8 Kazneno-popravnih zavoda, Kazneno-popravni zavod za maloletnike, Kazneno-popravni zavod za žene, Vaspitno-popravni dom, 17 Okružnih zatvora, Specijalnu zatvorsku bolnicu i Centar za obuku zaposlenih. Osnovni cilj rada ovih zavoda je prevaspitanje i resocijalizacija osuđenih lica. Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija raspoređene su u skoro svim većim gradovima u Srbiji, a najveći deo osuđenika nalazi se na izdržavanju kazne u u KPZ-u u Sremskoj Mitrovici, KPZ-u u Požarevcu-Zabeli, KPZ-u u Nišu i u Okružnom zatvoru u Beogradu, kao najvećem pritvoru na Balkanu. Naša zemlja ima samo jedan KP zavod za žene, nalazi se u Požarevcu i u njemu je smešteno oko 260 osuđenica. S obzirom da su zatvori veliki potrošači hrane, nameštaja, posteljine i drugih proizvoda poljoprivredne, metalske i drvne proizvodnje, zatvori nastoje da organizovanjem sopstvene proizvodnje postignu uključivanje što većeg broja osuđenika u obuku u proizvodnim procesima, što im kasnije može pomoći u resocijalizaciji, a istovremeno se čine uštede u nabavci tih proizvoda. Ušteda koja se postiže je od 20 do 30 odsto od tržišne cene koja bi se postigla u nabavci istih proizvoda. Ti proizvodi se vode u budžetu kao “zalihe gotovih proizvoda” i predviđena vrednost im je 95.000.000 dinara. Kako bi sistem snabdevanja racionalno funkcionisao, u sedištu Uprave se obezbeđuje maksimalna kontrola količina i cena proizvoda koji se nabavljaju sopstvenom proizvodnjom na teret budžeta, kako bi se obezbedile što veće uštede u nabavci i sprovođenju doslednog zakonskog poslovanja u skladu sa propisima o javnim nabavkama. Osim toga, ovakvim načinom poslovanja, obezbeđuje se redovnije snabdevanje samih zatvora osnovnim potrebama.
Poljoprivredna proizvodnja predstavlja oko 40 % prometa proizvodnih kapaciteta, dok se oko 45% proizvoda i usluga od ukupne proizvodnje koristi za sopstvene potrebe zatvora. Na primer, u okviru Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu – Zabeli, proizvodnja je organizovana je u okviru metalskog, drvnog i poljoprivrednog sektora, odeljenja stočarske proizvodnje ‘’Zvezda’’, odseka “Letnjikovac” sa farmom svinja i junadi i odeljenja ugostiteljstva sa restoranom, u okviru Službe za obuku i upošljavanje osuđenih. Nastojeći da smanji efekat povrata osuđenih lica, kao i da smanji opterećenje zatvorskog sistema, država od 2009. godine primenjuje sistem alternativnih sankcija. Za sada su kancelarije za primenu alternativnih sankcija otvorene u 7 gradova, u Beogradu, u Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu, Subotici, Somboru i Nišu, a do kraja godine je u planu otvaranje još osam novih kancelarija.
Izvršenje alternativnih sankcija rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom vezano je za postojanje kancelarije u gradu u kome je kazna izrečena, dok se elektronski nadzor može vršiti na teritoriji cele zemlje, iz Uprave.

Trenutno, u oktobru 2013. godine u sistemu izvšenja alternativnih sankcija nalazi se više od 450 lica i to:
Alternativne sankcije
  • Rad u javnom interesu : 64
  • Uslovna osuda sa zaštitniom nadzorom :23
  • Kućni pritvor : 43
  • Kućni zatvor : 39
  • Kućni zatvor sa elektronskim nadzorom :283
  • Ukupno : 452
U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija procenjenjuju da je ukupna godišnja ušteda primenom alternativnih sankcija oko 392.000 evra.