Naknade trudnicama i porodiljama

P:

Kolike su mesečne naknade za trudnice i porodilje?

O:

U poslednjih nekoliko godina gradovi i opštine u Srbiji uvode naknade i socijalna davanja trudnicama i porodiljama. S obzirom da ne postoji jedinstvena politika ovih naknada i davanja, visina i način isplate se razlikuju od grada do grada. Istraživali smo visinu i način isplate ovih davanja u nekoliko gradova i opština u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Prokuplje, Užice, Gornji Milanovac, Leskovac, Valjevo, Jagodina i Prijepolje. Grad Beograd, Leskovac i Jagodina isplaćuju naknade i socijalna davanja i trudnicama i porodiljama. Grad Novi Sad isplaćuje naknadu trudnicama, dok ostali gradovi isplaćuju socijalna davanja porodiljama.
Grad Beograd, Novi Sad i Leskovac isplaćuju naknade zaposlenim trudnicama koje su sprečene za rad i to u iznosu razlike između punog iznosa naknade i iznosa naknade koju ostvaruje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (iznos od 35% naknade). Grad Jagodina ima drugačije regulisanu naknadu za trudnice koja je fiksna i isplaćuje se mesečno, počev od trećeg meseca trudnoće svim nezaposlenim trudnicama.
Kada je reč o isplati nakanada porodiljama, one su obično utvrđene kao jednokratno davanje koje se kreće od 10.000 do 50.000 dinara. Izuzetak su Valjevo i Jagodina. Grad Valjevo isplaćuje davanje nezaposlenim porodiljama u visini od 10.000 dinara mesečno do navršene jedne godine života deteta, a za porodilje koje dobiju dete 1.01. i 14. 01. Obezbeđeno je dodatno jednokratno davanje u iznosu od 20.000 dinara. Grad Jagodina, pored jednokratnog iznosa od 22.500 dinara i 12.000 dinara mesečno do navršene jedne godine života deteta nezaposlenim porodiljama, za četvrto i svako sledeće rođeno dete obezbeđuje naknadu u visini od 200 evra mesečno, do navršene osamnaeste godine života.
Grad Beograd ima najveći iznos jednokratne pomoći porodiljama koji iznosi 50.000 dinara za nezaposlene porodilje, dok zaposlenim porodiljama čija primanja nisu veća od 10.000 dinara počlanu porodice, pripada iznos od 25.000 dinara.
Porodilje u Prokuplju i Prijepolju dobijaju jednokratno davanje u iznosu od 10.000 dinara, a u Užicu iznos od 28.000 dinara, takođe jednokratno, s tim što pravo na ovo davanje u Užicu ostvaruju samo nezaposlene porodilje.
U Gornjem Miloanovcu se isplaćuje davanje u ukupnom iznosu od 30.000 dinara za svako novorođeno dete, ali se ovaj iznos deli na 6 mesečnih rata od po 5.000 dinara. Grad Leskovac porodiljama isplaćuje jednokratno davanje u iznosu od 10.000 dinara za zaposlene i 20.000 dinara za nezaposlene porodilje.

Pregled naknada i jednokratnih davanja dajemo u tabeli koja sledi:
 • Grad/Opština
 • Nadoknada iz budžeta za trudnice Da/Ne
 • Način isplate
 • Mesečno/
 • Jednokratno
 • Visina nadoknade
 • Mesečno/
 • Ukupno
 • Ko je doneo odluku?
 • Nadoknada iz budžeta za porodilje/decu Da/Ne
 • Način isplate
 • Mesečno/
 • Jednokratno
 • Visina nadoknade
 • Mesečno/
 • Ukupno
Beograd Da– Naknada zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad Mesečno Iznos razlike između punog iznosa naknade i iznosa naknade koju ostvaruje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Skupština Grada Da Jednokratno Za nezaposlene porodilje – 50.000 dinara

Za zaposlene porodilje čija mesečna primanja ne prelaze 10.000 dinara po članu porodice – 25.000 dinara Novi Sad Da – Naknada zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad Mesečno Iznos razlike između punog iznosa naknade i iznosa naknade koju ostvaruje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Skupština Grada Ne / / Prokuplje Ne / / / Da Jednokratno 10.000 Užice Ne / / / Da – Nezaposlene porodilje Jednokratno 28.000 Gornji Milanovac Ne / / / Da – Svako novorođeno dete Jednokratno – Isplaćuje se u 6 mesečnih rada od po 5.000 30.000 Leskovac Da – Naknada zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad Mesečno Iznos razlike između punog iznosa naknade i iznosa naknade koju ostvaruje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Sporazum Gradonačelnika i organizacije sindikata gradskih uprava Da Jednokratno 10.000 –Zaposlene porodilje

20.000 – Nezaposlene porodilje Valjevo Ne / / / Da – Nezaposlene poodilje

Porodilje koje rode dete 1.01. i 14. 01. Mesečno do navršene 1 godine deteta

Jednokratno 10.000

20.000

Jagodina Da – Nezaposlene trudnice i porodilje Mesečno počev od trećeg meseca trudnoće do navršene 1 godine deteta 12.000 Skupština grada Da

Izuzetak četvrto i svako sledeće rođeno dete do 18 godine života Jednokratno

Mesečno 22.500

200 evra Prijepolje Ne / / / Da Jednokratno 10.000