Manje para za plate za javni sektor

Izvor: Tanjug

19 decembar 2014.

Predlogom budžeta za 2015. predviđeno je 22,32 milijarde dinara manje za izdatke na zaposlene u javnom sektoru u odnosu na sredstva izdvojena rebalansom.

Prema tom predlogu planirani izdaci države za zaposlene su 241,21 milijardu dinara, dok je u rebalansu taj iznos bio 263,53 milijarde.

Na plate zaposlenih, država u sledećoj godini planira da potroši oko 179,56 milijardi dinara, odnosno 21,3 milijarde manje nego što je potrošila u 2014.

Podsetimo, rebalansom za ovu godinu plate u javnom sektoru su linearno smanjene za 10 odsto.

Samim tim, i rashodi po osnovu doprinosa koji idu na teret poslodavca, u ovom slučaju države, manji su za 3,92 milijarde dinara, u odnosu na iskazani iznos u rebalansu budžeta za 2014.

Jedino je stavka “ostali rashodi za zaposlene” veća za sledeću godinu i to za 2,9 milijardi dinara i iznosi 25,5 milijardi.

U predlogu budžeta za 2015. navedeno je da su rashodi za plate planirani u manjem obimu za 2,5 odsto i to kao posledica ukupnog odliva zaposlenih, koji će morati da bude sproveden do 30. juna 2015. godine u skladu sa programom racionalizacije, a na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

O Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu parlament će raspravljati naredne sedmice.