Srbija napredovala na listi ekonomskih sloboda

Izvor: Tanjug

  1. januar 2015.
Srbija je na ovogodišnjoj listi ekonomskih sloboda napredovala iz kategorije “uglavnom ekonomski neslobodnih” u kategoriju “umereno ekonomski slobodnih zemalja”. Kategorizacija se vrši na osnovu indeksa ekonomskih sloboda.

Srbija je sa 60 bodova rangirana kao umereno ekonomski slobodna zemlja, a u toj kategoriji našle su se i Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Albanija. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja iz okruženja koja je ostala u kategoriji “uglavnom neslobodnih zemalja.”

Srbija je sa 60 poena zauzela 90. mesto na listi u koju je ove godine uključeno 178 zemalja, uz rast od 0,6 poena u odnosu na prošlogodišnji indeks, što oslikava napredak u pet od 10 ekonomskih sloboda, uključujući slobodu od korupcije, imovinska prava i monetarnu slobodu. U oblasti kontrole državne potrošnje zabeležen je značajan pad indeksa.

Među 43 zemlje evropskog regiona, Srbija zauzima 37 mesto i njen ukupan rezultat ispod je svetskog i regionalnog proseka. Heritidž navodi da je Srbija, našavši se prvi put u kategoriji “umereno ekonomski slobodnih zemalja”, ostavrila nepredak u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji, uz rast ekonomske slobode od dva poena u poslednjih pet godina.

Fondacija, međutim, dodaje da su za dalji napredak Srbije neophodne duboke institucionalne i strukturne reforme, budući da je korupcija i dalje raširena, a pravni sistem nedovoljno nezavisan i transparentan, što podriva poverenje investitora u ekonomiju.

Ekonomski najslobodnija zemlja u svetu ove godine je Hongkong sa 89,6 poena, a slede ga Singapur (89,4), Novi Zeland (82,1), Australija (81,4) i Švajcarska (80,5) i od 178 zemalja, samo prvih pet svrstano je u kategoriju “ekonomski slobodnih” (preko 80 poena).

Još 30 zemalja spada u kategoriju “uglavnom ekonomski slobodnih” (od 70 do 80 poena), a 55 u kategoriju “umereno ekonomski slobodnih” (od 60 do 70 poena).

Kao “uglavnom ekonomski neslobodne” (od 50 do 60 poena) ocenjene su 62 zemlje, a kao “ekonomski represivne” (ispod 50 poena) 26 zemalja. Poslednje mesto na listi sa svega 1,3 poena zauzima Severna Koreja.