Srbija visokokorumpirana zemlja

Izvor: B92

4 decembar 2014.

Srbija je ove godine zabeležila blagi pad na indeksu percepcije korupcije i sa skorom od 41 zauzima 78. mesto od 175 država

Ta pozicija svrstava Srbiju u visokokorumpirane zemlje.

Srbija je prošle godine imala skor 42 i nalazila se na 72. mestu među 177 zemalja.

Predsednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati rekao je na konferenciji za novinare da se Srbija još nalazi ispod svetskog proseka, pa se i dalje opaža kao visokokorumpirana zemlja.

“Ostajemo ispod čarobnih 50 procentnih poena”, rekao je Goati.

Prema njegovim rečima, mnogo je energije uloženo, utvrđeni su novi organi, agencije, tu su i tekstovi u novinama o korupciji, ali antikorupcijske mere nisu dovoljno uverljive.

Kako je rekao programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, Srbija ima problem sa korupcijom, a ne samo sa percepcijom korupcije, i samim tim treba uložiti dodatne napore da se korupcija smanji.

“Srbija ima šanse za borbu protiv korupcije koje do sada nisu dovoljno iskorišćene”, rekao je Nenadić.

On je objasnio da nisu dovoljno iskorišćene evrospke integracije, što se vidi i u izveštajima Evropske komisije u kojima se navode brojni problemi i preporuke koji su isti kao i ranijih godina.

Nenadić je dodao da Srbija nije iskoristila ni činjenicu da prvi put ima koncentrisanu političku moć koja otvara prostore za dublje reforme, jer smanjuje ucenjivački kapacitet koalicionih partnera, ali može s druge strane da stvori priliku da se borba protiv korupcije instrumentalizuje.

On je objasnio da koncentrisanu političku moć treba iskoristiti da se izgrade institucije.

“Jasno je da napori u borbi protiv korupcije moraju biti ubedljiviji i predstoji dosta posla”, rekao je Nenadić, koji je prethodno naveo da se, prema najavama, sledeće godine mogu očekivati korisne reforme u pravcu racionalizacije javne uprave, rada inspekcija, kao i sistema za izdavanje građevinskih dozvola.

On je rekao da nema vidljivijih pomaka u pogledu javnosti rada Vlade Srbije i drugih organa vlasti, odnosno i dalje se ne postupa po zahtevima za pristup informacijama, te da Skupština ne koristi u dovoljnoj meri nalaze nezavisnih državnih organa i sopstvene zaključke povodom njih za nadzor nad radom Vlade.

Na konferenciji je rečeno da su Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Bugarska po indeksu percepcije korupcije ispred Srbije, dok je iza nas Bosna i Hercegovina, sa kojom smo prošle godine delili isto mesto.

“Problem za investicije”

Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević izjavio je da će visok nivo korupcije u Srbiji nepovoljno uticati na dolazak investitora i istakao da je širina korupcije posledica pravila igre koja su ostala ista.

“Ista pravila igre daju iste rezultate. Prema tome, bez obzira na svu ovu halabuku – svom snagom protiv korupcije – i slično, što služi za bacanje prašine u oči naivnoj publici, nivo korupcije je isti kao i ranije, samo što ćemo o nepodopštinama ove Vlade Srbije tek čutio kad ona ode”, rekao je Prokopijević povodom liste indeksa percepcije korupcije na kojoj je Srbija na 78. mestu.

On je agenciji Beta rekao da se ništa od pravila igre koja su bitna za korupciju nije promenilo u proteklom periodu i dodao da je svejedno to što je bilo nekih hapšenja.

Prokopijević je istakao da se ništa nije promenilo od način finansiranja stranaka, tretmana javnih preduzeća kao pratijskih prćija gde se finansiraju stranke, reketiranja poslovnih ljudi i domaćih i stranih radi dobijanja sredstava za ličnu potrošnju i za finansiranje stranka i političke kampanje.

On je naveo da tako najmanje dve kategorije investitora ostaju nedostupne i istakao da su zemlje sa visokim nivoom korupcije osuđene da budu siromašne.

Kako je dodao, neki od investitora neće da dođu zato što je nivo korupcije i veliki trošak.

“Ako vi nameravate da otvorite firmu ili podignete neki objekat ili počnete proizvodnju, potrošite deset miliona evra, a za mito vam traže dva miliona, onda vi tih dodatnih dva morate da ukalkulišete u vaše poslovne troškove i to onda naravno neke poslove čini neisplativim”, rekao je Prokopijević.

Prošle godine Srbija je bila na 72. mestu sa indeksom 42.