Da li gradovi raspolažu novcem prikupljenim od PDV-a?

P.

Da li svaki grad ili opština novac od PDV-a prikupljen na svom području šalje u centralni budžet, pa im se odatle vraća određeni deo ili grad odmah raspolaže svojim delom?

O.

Zakonom je uređeno da prihod od poreza na dodatu vrednost (PDV) u potpunosti pripada budžetu Republike Srbije. Jedinicama lokalne samouprave dakle ovaj prihod ne pripada niti im se vraća, nijedan deo PDV.