Kako se troši novac iz budžeta male opštine u odnosu na velike?

P. Kako se troši novac iz budžeta male opštine u odnosu na velike?

O.

Pre odgovora na ovo pitanje, potrebno je utvrditi koji su kriterijumi za podelu jedinica lokalne samouprave na male i velike; da li je broj stanovnika, njihova teritorija ili veličina njihovog budžeta.
Generalno gledano, nema razlike između načina izvršavanja budžeta velike i male opštine. Budžeti se izvršavaju u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu kojom je skupština jedinice lokalne samouprave dala izvršnoj vlasti (gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine) ovlašćenje za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu za koju se donosi Odluka o budžetu.