Ko donosi budžet u nekoj opštini/gradu?

P.

Ko uopšte donosi budžet u nekoj lokalnoj samoupravi?

O.

Opštinski/gradski budžet je plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za jednu godinu sa okvirnim planovima za naredne dve godine. Plan prihoda nam govori koliko novca i iz kojih izvora opština/grad planira da prikupi, dok planirani rashodi pokazuju na šta će se prikupljeni novac trošiti.
Budžet opštine/grada priprema lokalna uprava ili odeljenje za finansije procenjujući mogućnosti prikupljanja sredstava (planirani obim prihoda i primanja) i zahteve budžetskih korisnika i potrebe lokalne zajednice (plan rashoda i izdataka).
Nacrt koji izradi lokalno odeljenje za finansije, razmatra opštinsko/gradsko veće i utvrđuje Predlog odluke o budžetu. Predlog odluke o budžetu opštine/grada razmatra i usvaja opštinska/gradska Skupština.