Šta je budžetski limit?

P.

Šta se određuje budžetskim limitom?

O.

U Ekonomskom rečniku u izdanju Centra za izdavačku Ekonomskog fakulteta u Beogradu dato je sledeće objašnjenje:
„Budžetski limit (budget limit) je maksimalna potrošnja države za određenu budžetsku stavku, npr. odbranu, koja je dozvoljena zakonom. Budžetski limit je važan element budžeta, s obzirom da je neophodno kontinuirano finansiranje svih javnih funkcija, ali da je potrebno da to finansiranje bude usklađeno sa obimom i strukturom budžetskih prihoda.“
Na osnovu ovog objašnjenja možemo dati odgovor:
Budžetski limit predstavlja element budžeta kojim se Zakonom određuje:
  • iznos gornje granice – maksimuma do kojeg se mogu potrošiti sredstva budžeta i
  • određenu namenu za koju se mogu potrošiti sredstva budžeta.
Pri određivanju ovog ograničenja potrebno je imati u vidu:
  • obavezu finansiranja svih funkcija države,
  • sredstva neophodna za minimum vršenja funkcija države i
  • mogućnosti, odnosno obim i strukturu prihoda budžeta.
U našoj praksi nije jednostavno pronaći ograničenja koja u potpunosti odgovaraju ovako datom objašnjenju (nedostaje element funkcionalne namene za koju se sredstva mogu trošiti), pa se kao uprošćeni primeri takvog zakonskog ograničavanja mogu prepoznati sledeće situacije:
Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da se u budžetu Republike Srbije utvrđuje ograničenje ukupnog iznosa duga u toku budžetske godine, kao i ograničenje ukupnog iznosa garancija, pa tako Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu pored tog što propisuje način obezbeđivanja i strukturu sredstava za finansiranja budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice kreditorima, određuje i najviši iznos po svakom od tih izvora (krediti i emitovanje hartija od vrednosti).
Pored navedenog ograničenja, istim Zakonom o budžetu ograničen je i iznos sredstava koje lokalne vlasti mogu planirati za isplatu plata zaposlenih na sledeći način „Jedinice lokalne vlasti u 2013. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za avgust 2012. godine, uvećanih najviše do 5%.”
To znači da bi Vlada, odnosno lokalna vlast, ukoliko se ne pridržava ovako datih ograničenja kršila Zakon.
Zakon o budžetskom sistemu takođe propisuje i fiskalna pravila i to:
  • opšta, kojima je određen ciljni srednjoročni fiskalni deficit, kao i maksimalni odnos duga prema bruto domaćem proizvodu i
  • posebna, kojima se određuje kretanje plata i penzija, a što se kao što smo videli uključuje u godišnji zakon o budžetu.