Šta su budžetski suficit i deficit i kako nastaju

P.

Kako nastaje budžetski deficit ili suficit?

O.

Budžetski suficit i budžetski deficit nastaju usled neravnoteže između ukupnih prihoda i primanja s jedne strane i ukupnih rashoda i izdataka budžeta države, pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, s druge strane.
Budžetski suficit postoji kada su ukupni prihodi i primanja veći od ukupnih rashoda i izdataka. Jednostavno rečeno, to bi značilo da država, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima na raspolaganju više novca nego što iznose planirani rashodi u budžetskoj godini.
Češća pojava jeste budžetski deficit, ili, ono što popularno zovemo manjak u državnoj kasi. Budžetski deficit nastaje kada su rashodi i izdaci veći od prihoda i primanja. To zapravo znači da država ili drugi nivo vlasti nisu u mogućnosti da obezbede dovoljno novca za finansiranje planiranih rashoda i izdataka. U ovakvoj situaciji, država je prinuđena da uvodi mere štednje, tj. Smanjuje rashode, iznađe način da poveća naplatu prihoda ili da budžetski deficit finansira zaduživanjem.