Da li javna preduzeća imaju pravo na pare iz budžeta ili ne?

P.

Da li javna preduzeća imaju pravo na pare iz budžeta ili ne?

O.

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a osniva ga:
  • Republika Srbija,
  • Autonomna pokrajina ili
  • Jedinica lokalne samouprave.
Detaljnije o javnim preduzećima možete pročitati ovde.
Obavljane delatnosti zbog kojih su javna preduzeća osnovana prouzrokuje neke troškove (na primer zarade zaposlenih, materijal, energiju…). Sredstva za plaćanje obaveza po osnovu tih troškova obezbeđuju se iz cene proizvoda i usluga javnih preduzeća. Pored toga, postoje dva osnova za „pravo“ javnih preduzeća na sredstva budžeta, i to:
  1. za pružene usluge ili isporučena dobra korisnicima budžeta, (na primer komunalno javno preduzeće za distribuciju vode ispostavlja račun Gradskoj upravi za utrošenu vodu), i
  2. za subvencije, koje predstavljaju plaćanje da bi se nadoknadili gubici nastali zbog traženja cena koje su niže od prosečnih troškova proizvodnje. (na primer, ako troškovi proizvodnje i distribucije vode iznose 50 din/m3, preduzeće ostvaruje pravo na subvenciju od 20 din/m3).
  3. U našoj praksi kao javna preduzeća postoje i javna preduzeća koja ne prodaju robu i usluge radi pokrića troškova. To su na različite način nazvane „direkcije za upravljanje građevinskim zemljištem“. Ova javna preduzeća obavljaju značajan obim poslova za lokalnu vlast u oblasti opremanja građevinskog zemljišta (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture) i održavanja puteva, a njihove aktivnosti u potpunosti se finansiraju iz budžeta.