Javne nabavke u Mesnim zajednicama

P.

Da li predsednik Mesne zajednice može da raspiše javnu nabavku male vrednosti?

O.

Shodno članu 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik RS“, broj 124/2012) naručilac je, pored ostalih i korisnik budžetskih sredstava. Mesna zajednica je korisnik sredstava budžeta lokalne samouprave, pa samim tim i naručilac, tj. subjekt koji je prilikom trošenja sredstava dužan da primenjuje zakon i ostale propise Republike Srbije kojima se uređuju javne nabavke.
Uslov za pokretanje svakog postupka javne nabavke propisan je članom 52. zakona. Shodno ovom članu, postupak javne nabavke može se pokrenuti ako je nabavka predviđena u planu nabavki i ako su za tu nabavku predviđena sredstva u budžetu ili u finansijskom planu naručioca.
Potrebno je ispuniti oba uslova kumulativno.
Ukoliko od strane lokalne samouprave koja, po pravilu finansira mesne zajednice, nije doneta odluka o centralizaciji nabavki ili obavljanju tih poslova za mesne zajednice na drugi način, ili ukoliko nisu predviđeni i neki dodatni uslovi u smislu dobijanja nekih saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke od organa lokalne samouprave, moguće je pokrenuti postupak javne nabavke kada se ispune uslovi iz člana 52. Zakona. Odgovornost za zakonitost postupka javne nabavke je na odgovornom licu naručioca, kao i na licima ili komisiji koji postupak sprovode.