Koje su delatnosti javnih preduzeća?

P.

Čime se bave javna preduzeća?

O.

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
Delatnosti od opšteg interesa, u smislu Zakona o javnim preduzećima, jesu delatnosti koje su kao takve određene zakonom u oblasti:
  • proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije
  • proizvodnje i prerade uglja
  • istraživanja, proizvodnje, prerade, transporta i distribucije nafte i prirodnog i tečnog gasa
  • prometa nafte i naftnih derivata
  • železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja
  • telekomunikacija
  • izdavanja službenog glasila Republike Srbije
  • izdavanja udžbenika
  • upravljanja nuklearnim objektima,
  • korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja), proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme, upravljanja otpadom, kao i komunalne delatnosti.