Rodno budžetiranje

P.

Šta je rodno budžetiranje?

O.

Rodno budžetiranje obuhvata postupke koji se odnose na: 1. rodna analiza budžeta – analiza budžeta kako bu se utvrdilo na koji način i u kom obimu se budžetskim novcem zadovljavaju potrebe žena i muškaraca. Ovom analizom dobijemo odgovor na pitanje da li žene i muškarci jednako odlučuju i da li imaju jednak pristup resursima. 2. praćenje uticaja potrošnje budžetskih sredstava na zadovoljenje potreba žena i muškaraca. Ako za primer uzmemo recimo sredstva za podsticaj samozapošljavanja, neophodno je utvrditi da li je prilikom raspodele ovih sredstava obogućeno da ona budu jednako dostupna muškarcima I ženama.
3. identifikaciju potreba i žena i muškaraca i uzimanje u obziri jednih i drugih prilikom planiranja budžeta. Važan korak u ovom procesu jeste uključivanje žena u budžetski proces. Rodno budžetiranje je deo redovnog budžetskog procesa, a ne neki specifičan odvojen proces. Zapravo se redovan budžetski proces se kroz niz aktivnosti kao što su istraživanje, zagovaranje, monitoring, rad na podizanju svesti građana i građanki i njihovom uključivanju u budžetski process, učini dostupnim i ženama i muškarcima, tako da se prilikom izrade budžeta identifikuju i uzimaju se u obzir potrebe i očekivanja i žena i muškaraca.
Jedan od najvećih problema primene rodnog budžetiranja u praksi je to što su građani veoma malo informisani o budžetskom procesu u celini, o tome kako nastaje budžet i na koji način oni mogu da utiču na raspodelu sredstava u budžetu. Kada se pomene rodno budžetiranje obično se pomisli da je reč o obezbeđivanju posebnih privilegija za žene.
Što se tiče rodnog budžetiranja u Srbiji, ono još uvek nije zaživelo, ali se može očekivati da sa uvođenjem programskog budžeta koji je orjentisan na konkretno postignute rezultate, a koje je planirano od 2015. godine, bude olakšano i uvođenje rodnog budžetiranja.