stranice

Video

Vodite računa – Naše pare, naša briga!
Sve o javnim finansijama na jednom mestu. Da zajedno vodimo računa! vise »
Budžetski kalendar
Fiskalna godina u Republici Srbiji se poklapa sa kalendarskom godinom, I traje od 01. Januara do 31. Decembra. Ipak, budžetski proces je dugotrajan i priprema Zakona o budžetu republike za narednu godinu počinje već 15. februara tekuće godine kada ministar nadležan za poslove finansija daje instrukcije budžetskim korisnicima kako da daju predloge prioritetnih oblasti za vise »
Šta je budžet?
Budžet je dokument koji sadrži spisak planiranih prihoda i rashoda države za jednu godinu. Plan prihoda nam govori koliko novca i iz kojih izvora država planira da ga prikupi, dok rashodi pokazuju na šta država namerava da potroši prikupljeni novac. Državni budžet priprema Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima i korisnicima budžeta, prema tačno vise »
Troškovi administracije lokalne samouprave
Zadatak lokalne samouprave je da unapredi kvalitet života svih građana i obezbedi da se najvažniji problemi zajednice rešavaju na brz i efikasan način. Lokalne samouprave građanima pružaju usluge i rešavaju probleme u oblastima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta… Za ove poslove lokalna samouprava osniva svoje službe, javna preduzeća i ustanove. Da bi naš svakodnevni vise »
Troškovi administracije lokalne samouprave
Očekujemo da stvari oko nas funkcionišu, zar ne? Da se nastava odvija u školama, da su bolesni zbrinuti u bolnicama, da smo na ulicama i u našim domovima bezbedni… Zadatak države je da nam sve ovo obezbedi. A da li smo se nekad zapitali kako i od čega se plaća rad naših profesora, sudija, policajaca, lekara… vise »