1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10


Analiza Aktera


Kada ste definisali problem, treba razmatrati širi kontekst u kome je on pozicioniran. Imajući u vidu društvene, ekonomske i političke odnose u zemlji, potrebno je mapirati što je moguće više, poželjno je sve bitne faktore koji gravitiraju ovom problemu.
Identifikovati:
1. sve one koje taj problem dotiče
2. sve one koji mogu uticati na rešavanje tog problema
3. sve one koji mogu usporiti ili sprečiti rešavanje problema

Kada kažemo “sve one”, mislimo na pojedince, organizacije i institucije.
Ko su saveznici a ko protivnici i kako ih identifikovati?
Identifikovati potencijalne saveznike i protivnike. (Veoma je važno istaći na osnovu čega ste identifikovali ove aktere kao saveznike/protivnike)
U sledećem koraku potrebno je definisati koja su očekivanja, ciljevi i interesi aktera. Takođe potrebno je istražiti koje su aktivnosti sprovodili do sada na ovu temu.
Da bismo mogli adekvatno da osmislimo strategiju javnog zastupanja u odnosu na različite aktere, značajno je dodatno istražiti jake i slabe strane aktera.
Nakon detaljne analize tim za budžetsko zastupanje predlaže set aktivnosti usmerenih na aktere u ovom procesu.

DRUŠTVENI BAROMETAR social-barometer.png


Legenda:
 • Aims (ciljevi)
 • Passive opponents (pasivni oponenti)
 • Inform (informisati)
 • Active opponents (aktivni oponenti)
 • Win over (pridobiti)
 • Leading opponents (vodeći oponenti)
 • Build relationship (izgradnja odnosa)
 • Leading activists (vodeći aktivisti)
 • Encourage participation (podsticanje učešća)
 • Passive allies (pasivni saveznici)
 • Provide opportunities to support you (pružanje mogućnost da vas podrže)
 • Empower (ovlašćivanje)
 • Active allies (aktivni saveznici)
 • Increase cohesion (povećanje jedinstva)
 • Oblivious (zaboravni)
 • Identify and Contact ( identifikovanje i kontakt)
 • Neutrals (neutralni)
 • Provide feedback (obezbeđuje reakciju)
 • Encourage (podstiče)
 • Actively support and nurture (aktivno podržava i pomaže razvitku)
 • Don’t provoke them into action (Ne izazivajte ih da reaguju)
 • Give them opportunities to change their position (dajte im priliku da promene svoj položaj)
 • Recongnize actual needs and fears (prepoznaju stvarne potrebe i strahove)
 • Arouse doubts (izazovu sumnju)
 • Soft on person – hard on problem (Blagi prema čoveku – loš uticaj na problem)
 • Reveal motives (otkrivaju motive)