1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


Uvod


Dragi zagovarači/zastupnici, aktivni građani,

U želji da pomognemo proces budžetskog javnog zastupanja u našoj zemlji, na lokalnom i/ili nacionalnom nivou, kreirali smo praktični online priručnik koji Vas vodi korak po korak kroz budžetsko javno zastupanje.

Ovaj priručnik je namenjen za sve Vas koji donosite promene u svom okruženju i koji se suočavate sa nepravednom raspodelom novca u budžetu. Takođe, on će poslužiti i Vama koji smatrate da postoji prostor da se upravljanje javnim finansijama učini još transparetnijim i odgovornijim.

Pred Vama je kombinacija teoretskog i praktičnog znanja kreatora priručnika, koji su nesebično podelili svoje iskustvo u želji da aktivne građane dodatno motivišu da se uključe u budžetske procese u zemlji. Priručnik je pisan i organizovan tako da posluži i onim zagovaračima koji tek ulaze u javno zastupanje, ali i onima koji imaju više iskustva da se još bolje organizuju i budu uspešniji.

Verujemo da će Vas ovaj priručnik zainteresovati i da će Vam pružiti odgovore u kom pravcu da se krećete kada poželite da se uhvatite u koštac sa budžetskim procesima u našoj zemlji.

Svaka sugestija, iskustva, primeri, koje želite da podelite s nama a u cilju unapređenja priručnika su više nego dobrodošli!
Srećno!