1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10Hipoteza 4 – Temakoju naša OCD zagovara dobija dovoljno sredstavaPolitičari često govore o prioritetima. Tako u političkim govorima čujemo da su prioriteti zapošljavanje, mladi ljudi, borba protiv korupcije... Ipak, građani često kažu:„Jedno se govori drugo se radi.“
A šta je to što se zaista „radi“? Lokalna samouprava i država Srbija, kao i javni sektor svuda u etu, rade samo ono za šta imaju novca. To jest, radi se samo ono što je predviđeno u budžetu.

Realni prioriteti u politici (šta se zaista radi) se najbolje mogu videti kroz budžet.


Pretpostavimo da Vašu OCD interesuje kultura. Vi se već godinama unazad bavite organizacijom kulturno-umetničkog programa u saradnji sa lokalnim institucijama kulture. I sami ste svedoci da je i tim institucijama teško – sale u kojima održavate program su u lošem stanju, lokalni umetnici odlaze u veća mesta i inostranstvo, a radnici u kulturi često menjaju i zanimanja i potpuno izlaze iz kulture.

Posebno u siromašnijim zajednicama, programi kulture se ne mogu izdržavati iz „sopstvenih prihoda“ institucija i organizacija koje se bave kulturom. Prodajom ulaznica je teško pokriti i osnovne troškove manifestacija.

Potrebno je da javni budžeti obezbede razvoj i unapređenje kulture. Reč je o praksi koja je prisutna širom sveta i poznata je činjenica da se u Srbiji izdvajaju minimalna sredstva za kulturu.

Kako to znamo? Vrlo je lako izračunati koliko se sredstava odvaja za različite namene.

Administrativna klasifikacija javnih budžeta u Srbiji jednostavno pokazuje koliko se sredstava obezbeđuje za direktne budžetske korisnike – između ostalih za Ministarstvo kulture ili pak lokalnu upravu za kulturu.

Potrebno je uporediti izdvajanja za kulturu sa drugim izdvajanjima na nivou lokalne samouprave. To možemo lako uporediti i sa drugim lokalnim samoupravama. Evo primera: Recimo da je Vaša organizacije zainteresovana za zaštitu životne sredine i da dolazite iz Dimitrovgrada. Zahvaljujući sajtu www.voditeracuna.rs došli smo do sledećih podataka za 2014. godinu za opštinu Dimitrovgrad:

Dakle, jasno se vidi da je zaštita životne sredine u procentima najmanje zastupljena oblast. Veći prioritetimaju sve druge oblasti. Ipak, to nije dovoljno da bismo zaključili da li je ovo malo ili mnogo. Iz ovoga zaključujemo da su na lokalnom nivou druge oblasti veći prioriteti, ali moramo se zapitati kakva je situacija u drugim opštinama i gradovima. Evo podataka:

chart

Dakle, jasno se vidi da je zaštita životne sredine u procentima najmanje zastupljena oblast. Veći prioritetimaju sve druge oblasti. Ipak, to nije dovoljno da bismo zaključili da li je ovo malo ili mnogo. Iz ovoga zaključujemo da su na lokalnom nivou druge oblasti veći prioriteti, ali moramo se zapitati kakva je situacija u drugim opštinama i gradovima. Evo podataka:

Grad/opština Procenat izdvajanja za ZŽS
Valjevo 4.0%
Prokuplje 3.4%
Paraćin 3.0%
Vršac 2.1%
Dimitrovgrad 1.2%
Kragujevac 1.0%
Trstenik 1.0%
Kraljevo 0.8%


Dakle, iz tabele se jasno vidi da Dimitrovgrad i nije od izabranih gradova najlošiji. Naprotiv, deluje da je na sredini liste. Ipak, očigledno postoji razlika u budžetskim politikama i prioritetima između Dimitrovgrada i opština i gradova koji su iznad. Valjevo ima skoro 4 puta veći procenat izdvajanja od nas! U tom gradu se izdvaja za zaštitu životne sredine isto novca koliko i za socijalnu zaštitu.

Potrebno je da kroz javno zastupanje naša OCD proveri šta se dešava u Valjevu, Prokuplju, Paraćinu i Vršcu. Potom, neophodno je predstaviti pozitivna iskustva iz ovih sredina. Iz ovih slučajeva naša OCD može da gradi svoju zagovaračku kampanju i traži promenu politika u Dimitrovgradu.

Kako proveriti ovu hipotezu?

1. Iz Završnog računa opštine izdvojiti iznos koji je utrošen na oblast kojom se mi bavimo (x) i iznos ukupnog budžeta opštine (y), x

2. Izračunati koji procenat od ukupnog budžeta se odvaja za našu oblast ------ * 100%, y

3. Ponoviti računicu i za druge oblasti na nivou naše opštine i videti procentualni odnos izdvajanja za oblast našeg interesovanja i za druge oblasti

4. Uraditi korake 1-3 i za druge opštine slične veličine sa kojima se želimo porediti i naći pozitivnije primere koje je potrebno izučiti i predstaviti u našem javnom zagovaranju. 

 1. Hipoteza 1 – Budžetska sredstva se troše u dovoljnoj meri
 2. Hipoteza 2 – Budžetska sredstva se troše u dovoljnoj meri
 3. Hipoteza 3 – Budžetska izdvajanja obezbeđuju rešavanje problema kojim se bavimo
 4. Hipoteza 4 – Temakoju naša OCD zagovara dobija dovoljno sredstava
 5. Hipoteza 5 – Budžetske politike obezbeđuju pravednu raspodelu
 6. Hipoteza 6 – Iz republičkog budžeta odvaja se dovoljno za lokalni nivo